Kurzy plavání

od 10. září 2024
do 28. ledna 2025

Kurzy plavání jsou určeny pro děti 6–18 let (předškolní pouze v omezeném počtu ve čtvrtečním kurzu). V kurzech se věnujeme výuce plaveckých způsobů a kondičnímu plavání. Naší snahou je zábavnou formou zlepšovat plavecké techniky a pohybový rozvoj Vašich dětí.

Teplota vody 27ºC, přisolovaná voda bez chloru.

ZÁPIS:
Online Ceník.
Osobně ve dnech 3. – 5., 9. – 12. září 2024 nebo do vyprodání kapacity kurzů, pozdější zápis na volná místa dle telefonické domluvy 14:00 – 17:30 hod. v kanceláři na plaveckém bazénu v Hloubětíně v 1. patře.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD – PLAVECKÁ ŠKOLA HLOUBĚTÍN
Kontaktní telefon – Jan Pelant, Lucie Nováková 281864012, 603 492 772, 734 714 497
Kurzy začínají: 1. února 2024 a budou ukončeny 20. června 2024.
Plavání se neuskuteční:
Jarní prázdniny 12. – 16.2.2024, Velikonoční prázdniny 28.3.2024
 Výcviková lekce trvá 50 minut (R+D dle skupin) – skupinová výuka plavání.
 Děti vstupují do šaten na elektronickou kartu. Při ztrátě karty – zhotovení duplikátu 30,- Kč.
 Vstup do šaten je 10 minut před zahájením výuky, odchod ze šaten je 15 minut po skončení lekce.
 Do prostoru za turniket lze vstoupit a vystoupit jen jednou během příslušné lekce, opakovaný vstup není
možný. Na jednu legitimaci vstupuje jen jedna osoba.
 Vstup rodičů do šaten není povolen. Kurz R+D – rodič prochází turniketem s dítětem na ruce.
 Klíč od skříňky je vydán oproti el. kartě (dítě kartu odevzdá šatnářce). Menším dětem doporučujeme dát
klíček po uzamčení skříňky šatnářce – děti často klíček ztrácejí. Při odchodu dítě odevzdá klíček od
skříňky a karta je mu vrácena.
 Za věci uložené mimo skříňku nebo v neuzamčené skříňce provozovatel bazénu nenese zodpovědnost.
Na kurzy plavání nedoporučujeme dětem nosit řetízky, náušnice, prsteny, mobily, apod. – hrozí
nebezpečí ztráty nebo poškození věcí.
 Vstup na galerii bazénu je povolen jen v ukázkových hodinách:
termín 22. – 25. ledna 2024
 Nezúčastní-li se dítě kurzu plavání pro odjezd na školu v přírodě, ředitelské volno, z důvodu nemoci
apod. KURZOVNÉ SE NEVRACÍ.
 Každý účastník výcviku musí dodržovat pokyny pracovníků bazénu, cvičitelů plavání a akvabel; je
povinen se před vstupem do bazénu osprchovat a umýt mýdlem.
 Při nedodržení organizačního řádu a při neslušném chování v šatně, sprše nebo na WC může dojít
k vyloučení z výuky bez jakékoliv náhrady.